Du har helt rätt. Förslaget om ändrat skatteuttag på fonder finns och ska, om det går igenom, gälla från nästa år. Idag betalar fondbolaget en skatt. Den tas bort och du som fondsparare får i stället en schabloninkomst inom inkomstslaget kapital, dvs i deklarationen kommer den att synas. Schabloninkomsten räknas ut genom att man tar 0,4 procent på ditt fondvärde vid årets början. Skattesatsen är ju 30 procent på kapital. Så äger du 200 000 kronor i fonder blir skatten 240 kronor. Äger du en miljon kronor blir det 1 200 kronor. För många kan det bli en kvarskatt att betala. Ändringen sker för att man ska underlätta fondsparande över gränserna inom EU.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank