Hej Jonas!
Jag baserar mitt svar utifrån ett antagande om att du inte omfattas av en kollektivavtalad tjänstepension. En högre lön (upp till ca 32 500 kr/mån) ger ett större intjänande till den allmänna pensionen. Högre lön upp till visa nivåer innebär också att andra ersättningar blir högre, t ex sjuklön, sjuk- eller föräldrapenning samt a-kassa. För ett privat pensionssparande har du avdragsrätt upp till 12 000 kr per år. Eftersom avdragsutrymmet är begränsat kan det vara fördelaktigt med tjänstepension. En annan fördel med tjänstepension är att försäkringsavgifterna kan vara lägre jämfört med de som gäller för privat sparande. Förmodligen är det bäst om du kan få såväl löneökning som tjänstepension, lycka till i din förhandling.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension