Hej!
Den risken måste nog anses vara obefintlig. Vårt allmänna pensionssystem är konstruerat på så sätt att såväl intjänade pensionsrättigheter som utbetalande pensioner är följsamt mot tillgångarna i systemet. På så sätt är systemet finansiell stabilt.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension