Hej!

Er situation liknar den som drabbade svenska hushåll i början på 90-talet. Huspriserna hade fallit rejält, på vissa orter var det näst intill omöjligt att sälja och många av de familjer som var tvungna att sälja fick kämpa med stora restskulder. Men en skuld är inte en skuld förrän den är konstaterad. Efter en tid vände huspriserna i Sverige sakta uppåt igen. Det finns alltså en möjlighet att din pojkväns hus ökar i värde och att det en dag går att sälja huset med mindre förlust eller helt utan förlust. Kan ni hitta en strategi fram till den dagen? Kan ni tänka er att bo kvar på Irland eller långtidsuthyra huset? Diskutera olika alternativ med banken och ta reda på vilka skattekonsekvenser de olika alternativen har. Bäst svar får ni förmodligen från den irländska motsvarigheten till Skattemyndigheten.

Hur du ska placera dina 7 000 Euro beror bland annat på vilken risk du är beredd att ta och hur aktiv du vill vara. På många bankers hemsidor finns placeringsguider där du svarar på frågor och får förenklade placeringsförslag. Använd några av dessa i ett första steg men boka också gärna tid för en individuell rådgivning hos en eller ett par banker. Flyttar du till Sverige och har kvar ditt konto på Irland ska du meddela Skatteverket hur mycket du har fått i ränta och hur stort skatteavdrag som gjorts i Irland. I Sverige beskattas kapitalinkomster med 30 procent. Har du redan betalat mer än 30 procent i kapitalskatt på Irland behöver du inte betala någon skatt i Sverige. Är skatteavdraget däremot mindre än 30 procent får du betala svensk skatt upp till 30 procent av ränteinkomsten.

Att du redan har ett sparande är ett stort steg på vägen till ett eget hus. Kan du dessutom månadsspara till exempel 2 000 kronor och få fem procents avkastning har du om fem år ett totalt sparande på över 200 000 kronor utöver värdet på bostadsrätten.


Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank