Hej Magnus!
Det beror på, från den allmänna pensionen kan vuxen efterlevande (ej sambo som du inte har barn med) få omställningspension och efterlevande barn kan få barnpension. Om du har tjänstepension från din arbetsgivare kan den också innehålla någon form av efterlevandesskydd. Du kanske också omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som betalas av din arbetsgivare.

Om du är medlem i någon facklig organisation så kan det finnas efterlevandeskydd i eventuella gruppförsäkringar. Har du bostadslån så kanske du har en försäkring som löser hela eller delar av lånet vid dödsfall. Som du ser av mitt svar så kan frågan inte enkelt besvaras med ett ja eller nej. Jag råder dig att ta reda på vilka skydd du redan har och sedan fatta ett beslut utifrån det.

Anne Lydén
Pensionexpert
KPA Pension