Med direktpension menas att en arbetsgivare betalar ut pension på ”löpande räkning”. Direktpension används av arbetsgivare eller egenföretagare som av olika skäl inte vill binda pensionskapital eller om det av skattemässiga skäl är ett bättre alternativ.

Direktpension brukar ofta säkerställas med en företagsägd kapitalförsäkring i vilken den pensionsberättigade har pant. Om du vill veta mer om direktpension som säkerställs med kapitalförsäkring kan du kontakta något försäkringsbolag.

Anne Lydén
Pensionexpert
KPA Pension