Börserna har skakat rejält och kurserna har svängt kraftigt både upp och ned den senaste tiden, vilket påverkar värdet på våra sparpengar som vi har placerat i aktier. Detta påminner oss om att bara de pengar som vi kan avvara under flera år passar för att placera på börserna och att det är viktigt att sprida riskerna. Enligt en undersökning som jag nyligen läste är dock de flesta inte speciellt oroliga för sin ekonomi och har du koll behöver du oftast inte heller vara det.

Vi svenskar är världens mest fondsparande folk. Vi har tagit till oss fondsparandet och ser fördelarna med att spara i aktier. Jag tror att de flesta av de så kallade småspararna vill få hyfsad avkastning men har inte tid, vilja eller kunskap att ständigt vara uppdaterade med vad som händer på olika marknader. Är du en av dem så är det viktigt att du har en risknivå som känns bekväm för dig. I tider då börserna stiger under långa perioder är det lätt att dras med i den positiva yra som uppstår och välja att placera en för stor del av sitt sparande i aktier. Kanske också i en fond med extra hög risknivå. Nu när börserna har visat humör är det trist att se värdet i sparandet sjunka men har du placerat långsiktigt och spridit dina risker kan du känna ett större lugn. För det kommer säkert fler perioder i framtiden med oro och nedgångar som ingen på förhand kan förutse.

Fördela slantarna
Det gamla uttrycket att ”inte lägga alla äggen i samma korg” gäller fortfarande. Idag finns det många olika sparformer och inriktningar att välja på och det tycker jag är bra. Men det ställer också större krav på var och en att förstå innebörden och vilken risk det medför. För att få en bra balans måste du se till helheten. Hur mycket sparar du i exempelvis fonder, på sparkonton, olika pensionssparanden och andra placeringar. Känns blandningen bra eller behöver du göra några justeringar? Vi har varierande kunskap om placeringar och känsligheten för risk ser också olika ut. Därför behöver du anpassa ditt sparande efter dina egna förutsättningar och livssituation.

Spara regelbundet
Månadssparande i fonder är ett bra sätt att spara långsiktigt i aktier. Genom att du då köper fondandelar regelbundet varje månad är det inte lika stor risk att du satsar dina pengar vid fel tidpunkt. Sparar du regelbundet handlar du även när det ser mörkt ut och börskurserna står lågt och då får du extra skjuts i ditt sparande när de sedan stiger igen

Sju tips om ditt sparande

  • Välj sparformer efter hur länge du kan avvara pengarna

  • Se över ditt totala sparande och skaffa bra balans mellan räntor och aktier

  • På börsen ska du enbart spara de pengar som du inte behöver använda de närmaste åren

  • Välj flera inriktningar på ditt sparande. Då sprider du riskerna och blir inte lika beroende av hur en del av sparandet utvecklas

  • Månadssparande är bra riskspridare även i orostider, då köper du till olika kurser

  • Amortering är ett sätt att spara då du får lägre räntekostnader i framtiden och kan minska stora lån
  • Prata med en rådgivare om du behöver. Individuella råd kan vara till stor hjälp.Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar