Hej Boris
Jag vet inte vad som gäller för just ditt IPS-sparande, men normalt erbjuds vanligt bankkonto som ett av flera sparalternativ inom IPS –sparande. Banken kan inte tvinga dig att spara i så kallade strukturerade produkter.
Jag föreslår att du tar en förnyad kontakt med din bank för att hitta en lämplig sparform grundat på just dina behov och förutsättningar.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension