Allmän pension samt tjänstepension beskattas båda på samma sätt och läggs samman vid skatteberäkning. Du kan via Skatteverkets hemsida göra en preliminär beräkning av din totala skatt. Du kan även ta kontakt med Skatteverket för att få hjälp med frågan.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP