Hej Sven! Det är ju så att tidningarna blåser upp rubrikerna just i samband med börsfall. Om man som sparare reagerar först då behöver man sätta sig ned och fundera över vilken strategi man valt. Sparar du på lång sikt kan du sätta upp mål för när du ska ta hem en värdestegring (eller sälja om det verkar gå åt fel håll).

Det gäller att få en tillväxt på pengarna du är nöjd med, antingen genom att sitta still i båten och vänta tills du närmar dig det år du behöver pengarna, cirka 3-5 år före, eller genom att agera med att sälja av en viss andel när börsen/värdet gått upp det procenttal du tänkt dig och sedan gå in igen när börsen sjunkit igen. I det senare alternativet är det lämpligt att inte helt lämna börsen då det är svårt att veta när det vänder.

Hade det förra alternativet gällt och du inom några år behöver dina pengar så hade du antagligen gått ur redan under våren och börsens rörelser här och nu behövde du inte fundera närmare på. Idag är det förmodligen för sent att gå ur med en del. Din fråga kan ju ha ställts betydligt tidigare än mitt svar nu kommer, så det kanske känns lite irrelevant för dig, men det kan vara ett råd som kan passa många för framtiden. Att börja spara är ju betydligt lättare än att avsluta sitt aktiesparande.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank