Vissa delar i den kommunala tjänstepensionen kan tas ut under en kortare tid, andra delar kan endast tas ut livsvarigt.
När det gäller den del av tjänstepensionen som du själv har valt förvaltare för, föreslår jag att du vänder dig till det eller de försäkringsbolag som du har valt för att få uppgift om pensionens storlek, uttagsmöjligheter etc.
När det gäller övriga delar föreslår jag att du först och främst kontaktar pensions- eller lönehandläggaren på Borås kommun.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension