Bra att du redan nu tänker på din pension. Ju tidigare du börjar spara desto mindre behöver du sätta av per månad. Jag tycker jag att du ska prata med din arbetsgivare om en tjänstepensionslösning. Många tar upp det som en del av lönesamtalet. Det är förmånligt både för dig och din arbetsgivare och ett bra sätt komma igång, annars är det bra att du tar tag i det privata sparandet så tidigt som du nu faktiskt gör.

Det finns inget rätt eller fel när det gäller val av förvaltningsform utan det är en fråga om vilken risk du är villig att ta.

Väljer du en traditionell försäkring får du oftast en garanterad ränta på pengarna och pensionsbolaget förvaltar sedan dessa i en blandning av av räntepapper, aktier, fastigheter etcetera och du har på så sätt chans till en högre avkastning än garantin. Väljer du traditionell förvaltning är det viktigt att du känner dig trygg med att bolaget du väljer hanterar dina pengar på ett ansvarsfullt sätt. Det är dina pengar som bolaget får förtroendet att förvalta.

Fondförsäkring är annars en sparform som passar de flesta. Du bestämmer själv vilken fondfördelning du vill ha i ditt sparande och fördelar risken på ett sätt som passar dig. Vissa gillar att ta högre risker medan andra vill ha ett tryggare sparande. Generellt sätt bukar man rekommendera högre risk om det är lång tid kvar till pension och lägre risk om det är kortare tid kvar. Antingen väljer du själv fonder eller låter du kapitalet förvaltas i en fond vald av bolaget du väljer eller så använder du en fondplaceringstjänst där du får hjälp att se över dina placeringar. En professionell förvaltare sköter då dina fondbyten åt dig. Du behöver bara bestämma vilken risknivå du vill ha på ditt sparande och dina pensionspengar blir aktiva utan att du själv behöver vara det. Fondförsäkring innebär ofta högre avkastning än en traditionell försäkring men till skillnad från en traditionell försäkring har du ingen garanterad ränta. Pengarna kan alltså både öka och minska i värde beroende på hur marknaden svänger. Kapitalet måste till 100 % vara placerat i fonder men du kan exempelvis välja 100 % aktiefond eller 100 % räntefond, beroende på vilken riskprofil du vill ha.

I ett IPS sparande kan du placera kapital både i fonder, aktier samt i ett räntesparande som påminner om bankkonto. I ett IPS har du full frihet att välja bland de sparprodukter banken tillhandahåller. En stor skillnad mot pensionsförsäkring är att kapitalet vid dödsfall tillfallet dödsboet ifall ingen förmånstagare finns.

Lycka till med ditt sparande och ta gärna kontakt med en rådgivare om du behöver stöd i ditt beslutsfattande och diskutera lite mer hur din specifika livssituation ser ut.

Mer om traditionell försäkring och fondförsäkring www.youtube.com/c/spppension#p/u/11/nSouOIw8GAQ

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP