Hej!
Om du tillhör ITP-avtalet (vilket du normalt gör som privatanställd tjänsteman) ska du ha en viss andel av din lön i tjänstepension förutsatt att du har tillhört avtalet i minst 30 år. Huruvida ditt nuvarande avtal är lågt beror främst på vilken lön du har och hur länge du varit verksam inom avtalsområdet.

För lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp (390 750 kronor per år) ska du få 10 % av lönen i tjänstepension. För lönedelar mellan 7,5 till 20 inkomstbasbelopp (1 042 000 kronor) ska du få 65 % av lönen i tjänstepension och för lönedelar mellan 20 till 30 inkomstbasbelopp (1 563 000 kronor) ska du få 32,5 % av lönen som tjänstepension.

Har du inte tillhört avtalet under minst 30 år reduceras beloppet men då bör du även få tjänstepension från ditt tidigare arbete. För att få en samlad bild kan du gå in på minpension.se

Hur stor kostnaden är för arbetsgivaren kan vi tyvärr inte hjälpa dig med eftersom det är individuellt och beror på ålder, tidigare intjänad tjänstetid samt sparat belopp.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP