Det finns inget rätt eller fel när det gäller val av förvaltningsform utan det är en fråga om vilken risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension.

I en traditionell försäkring sköts förvaltningen helt av företaget som fått förtroendet att ta hand om dina pengar. Du får oftast en garanterad ränta på pengarna och pensionsbolaget förvaltar sedan dessa i en mix av räntepapper, aktier, fastigheter etcetera.

När du sparar i en fondförsäkring bestämmer du själv hur ditt kapital ska förvaltas. Du väljer risknivå och byter fonder när du vill. Kapitalet kan både stiga eller sjunka men chansen till avkastning på lång sikt är oftast högre beroende på vilken typ av fond du väljer. Antingen väljer du själv fonder eller så låter du kapitalet förvaltas i en fond vald av bolaget eller så använder du en fondplaceringstjänst vilket du brukar kunna välja hos de flesta förvaltare.

I ett IPS kan du placera kapital både i fonder, aktier samt i ett räntesparande som påminner om bankkonto. På detta sätt är det mer anpassat för de som själva handlar i aktier. En stor skillnad mot pensionsförsäkring är att kapitalet vid dödsfall tillfallet dödsboet ifall ingen förmånstagare finns.

Tiden du har kvar till pensionen och vilken risk du är villig att ta bör som sagt styra valet mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Generellt sett brukar traditionell försäkring rekommenderas till de som vill ha ett tryggt sparande och/eller har relativt kort tid kvar till pension, medan fondförsäkring rekommenderas om du har ganska långt kvar till pension och kan tänka dig att se ditt kapital variera över årens gång. Fondsparande ger oftast högre avkastning än ett traditionellt sparande över tid.

Känner du dig fortfarande osäker på hur du ska placera kan det vara bra att ta kontakt med en pensionsrådgivare som tittar specifikt på hur din ekonomi och din livssituation ser ut.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP