Hej
Det är bra att komma igång så tidigt som möjligt med ett pensionssparande. Med tanke på din ålder och att du har långt kvar till pension, behöver pensionssparandet inte överdrivas. Jag föreslår att du börjar med att bestämma hur mycket du totalt kan och vill spara och sedan fördela detta på pensionssparande, målsparande och buffertsparande.

Anne Lydén
Pensionexpert
KPA Pension