Svenskarna är bra på att spara generellt, så många som 80 procent anger att de har ett sparkapital varav 70 procent också säger att de sparar regelbundet. Vad svensken sparar till varierar men toppas av viljan att ha en buffert (59 procent). Endast 16 procent sparar till sina barn, visar en färsk undersökning som vi på SPP gjort.

Att många sparar till just en buffert kanske inte är så förvånande, men vi sparar ändå ganska lite om vi gör internationella jämförelser där synen på det egna ekonomiska ansvaret är betydligt större. Vi förlitar oss väldigt mycket på att staten ska ta hand om oss i alla lägen och glömmer att vi har ett eget ansvar att trygga vår framtid. Det som är lite förvånade är att så få sparar till sina barn. Att ge sitt barn ett sparkapital för att trygga en bra start i livet är värt oerhört mycket, men långt ifrån en självklarhet.

Alla föräldrar har självfallet olika förutsättningar att spara till sina barn, men det är viktigt att veta att även lite pengar då och då, eller en mindre summa varje månad kan bli en stor summa genom ränta-på-ränta effekten.

Kunskap för livet
Att spara till sina barn eller ännu hellre, med sina barn, är också ett bra sätt att öka kunskapen och medvetenheten om pengars värde samt vikten av att trygga sin framtid ekonomiskt.

Varje hösttermin börjar en ny generation nyfikna och förväntansfulla barn skolan. De ska förses med praktisk och social kunskap, däribland ekonomisk. Även om åtta av tio svenskar anger att de har ett sparkapital visar en underökningar som SPP gjort att endast två av tio har tillräcklig kunskap för att fatta medvetna beslut om sitt sparande och hur de ska finansiera livet framåt.

Många är intresserade men upplever att de saknar kunskap. Grundläggande privatekonomi bör därför komma in tidigare i skolan. Det är oerhört viktigt att vara medveten om vikten av att spara, inte minst på lång sikt. Annars riskerar du att falla utanför alla trygghetssystem och kan få det svårt, inte minst på äldre dar.

Det behövs överskådlig och enkel information. Där kan vi i branschen bli bättre på att göra informationen enklare och mer tillgänglig, men vi måste också bli bättre på at visa att hjälp finns att få. Vi kan visa vilka val som finns och ge råd beroende på exempelvis ekonomi och familjesituation. Hjälpa dig att komma igång. Du ska känna dig trygg i de beslut de fattar och tillit att pengarna blir väl omhändertagna tills dagen kommer då de ska tas ut.

Spara till barnen – så kommer du igång
1) Månadsspara med automatisk överföring. På det sättet blir sparandet av och du sprider risken när du köper andelar i fonder i både upp och nedgång. Det är bättre att spara kontinuerligt än att försöka tajma marknaden med en större summa. Tänk på att det inte behöver vara stora summor varje månad. Även en hundralapp kan bli en stor summa genom ränta-på-ränta effekten.

2) Spara inte allt i barnens namn utan delar i eget namn, i t.ex. en kapitalförsäkring eller direkt i fonder. Då bestämmer du själv när barnet ska få tillgång pengarna.

3) Sprid riskerna. Spara delar på aktiemarknaden och delar i exempelvis en blandfond. Indexfonder är också ett bra alternativ för att få låga avgifter.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP