I en traditionell försäkring sköts förvaltningen helt av företaget som fått förtroendet att ta hand om dina pengar. Du får oftast en garanterad ränta på pengarna och pensionsbolaget förvaltar sedan dessa i en mix av räntepapper, aktier, fastigheter etcetera. Detta innebär att du har en garanti men att också har chans till en avkastning som övertiger den garanterade räntan.

Väljer du traditionell försäkring har AMF historiskt haft bäst avkastning, medan SPP de senaste kvartalen intagit topplaceringen, mycket tack vare den placeringsstrategi som påbörjades när Storebrand köpte SPP december 2007.

Väljer du istället fondförsäkring, som anses vara mer riskfyllt men också ge större möjligheter till god avkastning, har vi på SPP fått pris tre år i rad för vårt urval av högpresterande fonder med låga avgifter. Du kan då välja fritt bland fonderna och anpassa risken i dina placeringar. Vill du inte själv byta fonder kan du ansluta dig till vår eller bolaget du väljers fondplaceringstjänst där en professionell förvaltare sköter dina fondbyten baserat på vald riskprofil.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP