Hej, det är svårt att veta vad som kommer att hända med bostadspriserna framöver. Speciellt nu när det är mycket oro i omvärlden, framför allt kring statsfinanserna i flera av länderna i Europa, och frågetecken kring Eurons framtid. Både osäkerheten och vad som till slut kommer att hända påverkar bostadsräntorna och börskurserna bl.a., och detta påverkar ju i sin tur bostadspriserna. Inte mycket talar för höjda priser fram över i alla fall, snarare tvärt om. Därför finns det inte någon större anledning att vänta med försäljningen.

Den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik AB visar visserligen på en prisuppgång på 6 procent i riket den senaste månaden, men ett prisfall på 4 procent i Stor Malmö och 1 procent i Stor Stockholm. Ofta ligger storstadsregionerna före övriga riket när det gäller utvecklingen på bostadspriser. Villapriserna föll både i riket, Stor Malmö och Stor Göteborg och var oförändrade i Stor Stockholm.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank