Hej Anette
För det första så är sällan en förvaltare ”bäst” i alla fondkategorier, för det andra så är historiken ingen garanti för hur det kommer att gå i framtiden. Jag tycker att du först ska bestämma dig för vilken placeringsinriktning du vill ha, d v s om du vill ha aktiefonder, blandfonder eller räntefonder. Därefter bör du fundera på om du vill ha fonder som placerar globalt, i en viss region eller ett enskilt land. Du bör också fundera på om du vill placera inom en viss bransch. Eftersom du kan fördela ditt sparande på fem olika fonder, har du möjlighet att mixa ihop en fondportfölj utifrån ovanstående. När du har bestämt inriktning och fördelning är det lämpligt att jämföra olika förvaltares historik och avgifter.
Du hittar bra information på pensionsmyndigheten.se som också har en fondvalsguide.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension