Fortsatt oro kring hur skuldkrisen kommer att hanteras ger osäkerhet över ränteutvecklingen, vilket gör beslut om bolåneräntan svårare. Räntemarknaden tror på sänkning av räntan medan Riksbanken aviserar fortsatta höjningar på sikt även om det blir i långsammare takt än tidigare aviserat. Eftersom åsikterna går isär så kraftigt ligger ett-, två- och treårs bindningstid under tremånaders bindningstid. Vilket är ovanligt.

Om räntemarknaden får rätt kommer tremånaders bindningstid att bli den mest lönsamma men om Riksbanken får rätt är det läge att binda på längre tider. För den osäkre kan det därför vara bra att sprida bindningstiderna och passa på när en del bundna räntor fortfarande ligger på dessa låga nivåer.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar