Hej
Flytträtt innebär att värdet i en befintlig pensionsförsäkring flyttas till en ny pensionsförsäkring. I de flesta fall får du betala en flyttavgift. Det förekommer också begränsningar som kan innebära att du inte kan flytta.

Jag ger dig rådet att börja med att ta kontakt med ditt befintliga försäkringsbolag för att få information om vad som gäller i ditt fall.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension