Hej! Jag lämnar än en gång över till min kollega Stina Billinger, Hållbarhetsstrateg på SPP.

Hälsningar Katarina


Sju av tio anser att företag som har en tydlig hållbarhetsprofil tillhör framtidens vinnare och sex av tio tror att bolag genom ett hållbart agerande skapar bättre förutsättningar att skapa högre avkastning. Det visar en färsk undersökning som vi på SPP gjort.

Undersökningen visar att det har skett en snabb mental förflyttning hos allmänheten i synen på ansvarsfulla investeringar bara de senaste åren. Tidigare var den vanliga uppfattningen att hållbara placeringar påverkade avkastningen negativt. Nu förknippas bolag med en tydlig hållbarhetsprofil istället som vinnare och de anses ha bättre förutsättningar att skapa hög avkastning.

Men de hållbara företagen anses inte bara ha större möjlighet att påverka avkastningen positivt. Flertalet tror också att det påverkar risken i investeringen. Trots detta sparar bara var fjärde av de tillfrågade i fonder som har en tydligt ansvarsfull profil.

Förflyttningen från ord till handling har alltså inte gjort samma resa och det är oroande att skillnaden från ord till handling är så stor.

Mer kunskap och information är det som främst skulle få människor att i högre utsträckning gå från ord till handling kring sitt sparande.

Informationen blir allt mer transparent men den måste också bli enklare. Det ska vara enkelt att göra ett medvetet hållbart val när man som kund placerar sina sparpengar och det måste gå att jämföra olika kapitalförvaltare och fonder.

Det pågår ett branschinitiativ lett av SWESIF, Swedish forum for Sustainable Investments, som syftar till att hitta ett sätt att jämföra olika fonder, men tyvärr är inte alla bolag med i det samarbetet. Tillsammans måste vi skynda på det arbetet så att vi når ut till kunderna på ett bättre sätt.

Jag vill ändå höja ett varnande finger för bolag som inte startar omställningen av sina verksamheter till att bli mer hållbara. Vi vet att konsumenternas uppfattning svänger snabbt och när de väl bestämt sig gäller det att bolagen är där och möter upp mot de högt ställda kraven. Har du inte ställt om kommer du inte ha några kunder kvar. Det är få som kommer att sluta konsumera, däremot är jag övertygad om att allt fler kommer att konsumera annorlunda och mer medvetet. Detsamma gäller sparande.

Jag är övertygad om att spararna kommer att bli mer angelägna om hur deras pengar tas om hand och i vilka bolag de placeras, men omställningen från ord till handling måste gå fortare.

Det borde vara mainstream att placera hållbart och fler måste gå från ord till handling. Det är bara så vi kan ställa om till en mer hållbar värld. Så, action, action, action!

Att tänka på om du vill spara hållbart:

1) Tänk på att du investerar långsiktigt. Det är bolagen som tar de globala utmaningarna på allvar som är framtidens vinnare

2) Välj en kapitalförvaltare som är tydliga med hur de jobbar och vilka regler som styr hur de faktiskt placerar dina pengar

3) Sprid risken mellan regioner och branscher, välj en kapitalförvaltare som kan garantera hållbara investeringar och det mervärde som det för med sig, oavsett om det är en Sverigefond eller en Kinafond du vill gå in i.

4) Använd dig av index som letar upp de allra bästa bolagen på hållbarhet, t ex Dow Jones Sustainibility Index och Ftse4Good

Stina Billinger
Hållbarhetsstrateg
SPP