En kontantinsats till första boendet, möbler, och annan inredning blir ofta ett stort belopp som kan bli svårt för en 20-åring att hantera. Nu måste man dessutom lägga in 15 procent av marknadsvärdet eller ta ett dyrare lån. Har föräldrarna sparat ihop ett kapital så kommer det väl till pass när ungdomar tar första kliven ut i vuxenlivet. Några hundralappar varje månad som sparas under många år kan ge en riktigt bra ekonomisk grund att stå på och ger barnet större valmöjligheter.

Ungefär 70 procent av alla föräldrar sparar i genomsnitt knappt 400 kronor i månaden per barn. Finns det fler barn i familjen får ofta varje barn ett lägre belopp. Ett ensamt barn i familjen får däremot lite högre belopp i snitt.
Sparande till barnen är oftast långsiktigt och aktiefonder är då ett bra alternativ. Börserna har varit skakiga under en tid, beroende på den osäkerhet som råder framförallt i Europa och den oro som skapats kring hur politikerna kommer att kunna hantera läget. Men för att få större möjlighet till högre avkastning bör man gå in i ett börsrelaterat sparande exempelvis aktiefonder men att tänka på att sprida sina pengar för att inte ta för stor risk och även tänka långsiktigt. Pengar som sparas på bankkonto ger en säker placering men du kan inte räkna med någon högre värdestegring men fungerar bra som en trygghet. När det börjar närma sig uttag är det bra att säkra upp en del av fondsparandet genom att stegvis flytta över till säkrare placeringar för att inte riskera plötsliga och stora nedgångar.

Om föräldrarna vill behålla kontrollen på pengarna
Det är bra att barn successivt lär sig handskas med pengar så de får en känsla för dess värde och att de får reda på vad pengarna är tänkta att gå till. När barnen är arton år får de automatiskt tillgång till pengarna som är sparade i deras namn. Det är därför bra om de fått lära sig ett sparbeteende som gör att de inte låter pengarna rinna mellan sina fingrar, vilket kan bli frestande. En del föräldrar vill inte riskera att sparkapitalet går till annat än till det som är tänkt och för att behålla kontrollen kan du:


  • Nu när gåvoskatten är borta är det lättare att spara i sitt egna namn och sedan ge pengarna när man tycker det är lämpligt. Viktigt är då att skriva ett testamente så att barnet är garanterad att få pengarna i händelse av dödsfall. Eventuellt även skriva ett äktenskapsförord speciellt om det finns barn sedan tidigare förhållanden, så kallat särkullbarn.


  • Om du sparar i en kapitalförsäkring kan du ange ditt barn som förmånstagare och bestämma när han eller hon ska få ut pengarna.


  • En särskild förvaltare kan utses genom till exempel ett gåvobrev eller testamente. Det är en person som man litar och som har hand om förvaltningen. Den personen ser till att villkoren uppfylls om exempelvis ålder och vad pengarna ska gå till.


  • Om farmor eller mormor sparar till sitt barnbarn eller någon annan som inte vill att barnets föräldrar ska komma åt pengarna, går det att prata med överförmyndaren i kommunen som då kontrollerar uttagen.Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar