Hej!

Vad kul att höra att du ska börja spara privat till din pension! Det låter som du redan fattat beslutet att du vill ha en traditionell försäkring, men eftersom du har lång tid kvar tills du ska gå i pension det kan vara bra att fundera på alternativen.

Mer om de olika sparformerna http://www.youtube.com/spp#p/u/11/nSouOIw8GAQ...

Fondförsäkring är en sparform som passar de flesta. Du bestämmer själv vilken fondfördelning du vill ha i ditt sparande och fördelar risken på ett sätt som passar dig. Vissa gillar att ta högre risker medan andra vill ha ett tryggare sparande. Generellt sätt bukar man rekommendera högre risk om det är lång tid kvar till pension och lägre risk om det är kortare tid kvar. Fondförsäkring innebär ofta högre avkastning än en traditionell försäkring men till skillnad från en traditionell försäkring har du ingen garanterad ränta. Pengarna kan alltså både öka och minska i värde under tiden de är placerade beroende på hur marknaden svänger.

Om du ändå vill ha en traditionell försäkring finns det många olika faktorer att väga in i ditt val av bolag. Du bör förstås undersöka vilken garanterad ränta bolaget utlovar, hur den faktiska avkastningen sett ut historiskt samt deras avgifter, men betänk att historisk avkastning inte är någon garanti. Det är lika viktigt att titta på bolagens strategier och förutsättningar för framtiden.

Personligen anser jag att det är viktigt att titta på hur bolagen investerar pengarna, det vill säga om bolagen utöver ekonomiska aspekter också väger in miljömässiga och sociala aspekter. Det är nämligen min övertygelse att det är de ansvarsfulla bolagen som är vinnarna på sikt, det är där pengarna finns i framtiden.

Är du redan kund hos något bolag och är du nöjd med detta? I så fall kan du börja med att ta kontakt med detta bolag för att höra vad de kan erbjuda. Många bolag har dock slutat att erbjuda traditionell försäkring. Några bolag som fortsatt erbjuder en traditionell lösning är Skandia, AMF och SPP.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP