Det kanske viktigaste argumentet är att den absoluta majoriteten av de anställda i Sverige har tjänstepension. För att klara konkurrensen gällande förmågan att rekrytera och behålla personal, är det många företag som arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. I det perspektivet är det viktigt att företaget har tjänstepension.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension