Vi lever i en oviss tid just nu om vad som kommer att hända med räntan. Mycket beror på oroligheten i omvärlden och hur Europa kommer att klara upp situationen och hur snabbt det kommer att gå. Riksbankchefen Stefan Ingves utesluter inte att det kan bli sänkning av reporäntan om läget blir sämre men vid det senaste räntemötet lät det som om reporäntan ligger still en bit in på nästa år. Han var även tydlig med att det är ett svårbedömt läge just nu och att Riksbanken noga bevakar utvecklingen.

Mot bakgrund av de sämre konjunkturutsikterna sedan Riksbankens senaste räntemöte bedömer Länsförsäkringar att det finns utrymme för Riksbanken att sänka räntan i flera steg framöver. Men läget är mycket osäkert och att säga var golvet ligger för den rörliga räntan blir gissningar eftersom den även påverkas av andra faktorer än reporäntan. Men som det der ut nu i slutet av november kan den sjunka några tiondelar framöver men kanske inte så mycket som en procentenhet.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar