Hej!
Ja, visst kan du skriva över premieobligationer på någon annan. Det är enkelt. Du ber bara din bank flytta premieobligationerna från ditt VP-konto till mottagarens VP-konto. Om du inte vill ge bort premieobligationerna kan du sälja dem till aktuell dagskurs. Banken hjälper till med det också. På Riksgäldens hemsida finns mer information om premieobligationer.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank