Den skillnad i beskattning av fonder som sker vid årsskiftet är att en fondskatt som idag beskattas hos fondbolaget istället kommer att tas ut direkt av spararen. 0,4 procent av fondens värde vid årets början ska tas upp som en kapitalinkomst i deklarationen. Eftersom skattesatsen på kapital är 30 procent blir den faktiska skatten 0,12 procent av fondens värde vid ingången av året. Beskattningen av aktier påverkas inte.

En annan förändring sker i beskattningen av kapitalförsäkringar. Underlaget för beskattningen förändras så att det till tillgångarnas värde vid ingången av året nu ska läggas till 100 procent av insättningarna under det första halvåret och 50 procent av insättningarna under andra halvåret. Avkastningen bestäms schablonmässigt till statslåneräntan i november året innan. Skattesatsen höjs från 27 procent av statslåneräntan till 30 procent.

En ny sparform från årsskiftet är investeringssparkontot (ISK) som innebär att spararen inte behöver betala någon kapitalvinstskatt vid försäljning. Istället betalas likt kapitalförsäkringen en schablonskatt där schablonavkastningen utgörs av statslåneräntan i november året innan och skattesatsen är 30 procent. Till skillnad från kapitalförsäkringen så utgörs beskattningsunderlaget av en fjärde del av tillgångarnas värde vid ingången av varje kvartal plus en fjärdedel av insättningarna till kontot under året.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank