Hej!

Det första du ska tänka på är att den du talar med förstås vill sälja deras tjänst istället för den du har just nu. Det är svårt att veta vilken förvaltare man ska anlita men du bör jämföra tidigare historik som ska finnas på deras hemsida samt den avgift de tar ut för tjänsten. Att jämföra mot placeringens jämförelseindex ger också en viktig indikation. Det är dock viktigt att vara medveten om att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Undersök gärna med vänner eller på Internet vad andra tycker om de olika förvaltarna och försök hitta ett bolag vars värderingar och tankesätt stämmer överens med hur du känner.

Det kan också vara bra att träffa olika mäklare och se vad de ger för råd för att sedan sålla bland informationen du fått.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP