Hej Micke. Du bör hitta statistik över historisk avkastning via respektive bolags hemsidor. Via de olika valcentralernas hemsidor (www.pensionsvalet.se, www.fora.se, www.collectum.se) kan du även jämföra andra pensionsbolags avkastning. När du gör ditt val tänk på att det är skillnad mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. I en traditionell försäkring har du en garanti, vilket saknas i fondförsäkring eftersom du själv väljer vilken eller vilka fonder du vill spara i. Du måste alltså jämföra likvärdiga produkter eller fonder med varandra. Tänk också på att historisk avkastning inte säger så mycket om den framtida avkastningen och att även avgifterna har betydelse för din framtida pension. Lycka till!

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension