Idag får kvinnor som sparar i vissa pensionsförsäkringar med livslånga utbetalningar ett lägre belopp utbetalt varje månad. Det beror på att de statistiskt sätt lever längre och att kapitalet ska räcka under en längre tid. När reglerna om könsneutrala premier börjar gälla, den 21 december 2012, kommer män och kvinnor att få samma summa utbetalt om de sparat likadant och avkastningen varit lika. Hur övriga premier generellt kommer att påverkas är svårt att säga något om just nu men jag var inne på ”Svensk Försäkring” hemsida och deras VD antyder att det kan bli vissa premiehöjningar. Det kan gälla exempelvis bilförsäkring.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar