Hej!

Börja med att fundera på vilken sparform som du vill ha. I en traditionell pensionsförsäkring förvaltas pengarna i en mix av aktier, räntor och fastigheter. Den traditionella försäkringen har en viss garanti och är ett bekvämt och tryggt sparande om du inte själv vill påverka hur förvaltningen av dina sparpengar ska ske. En fondförsäkring har ingen garanti, du själv ansvarar för hur förvaltningen av dina sparpengar ska ske genom att välja en eller flera fonder för sparandet.

Om du föredrar en traditionell pensionsförsäkring bör du jämföra pensionsbolagens avgifter och ekonomiska status. Låga avgifter och stark ekonomi bidrar i hög grad till hur hög din framtida pension blir. Om du föredrar fondförsäkring bör du dels jämföra avgifter, dels respektive försäkringsbolags fondutbud.

Oavsett sparform bör du också fundera på om du vill ha ett återbetalningsskydd. Ett återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet vid dödsfall betalas ut som pension till dina efterlevande. Återbetalningsskyddet innebär dock att din egna pension blir något lägre. Det pensionsbolag som du väljer kan lämna uppgift om hur ett återbetalningsskydd påverkar din egen pension.
Du hittar mycket information och jämförelser på www.bankforsakring.konsumenternas.se
Lycka till!

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension