Hej!

Nej, det brukar man inte göra. Boendekostnaden består i normalfallet av faktiska kostnader såsom räntekostnader, fastighetsavgift, driftskostnader och kostnader för fastighetsunderhåll.

Att köpa en fastighet kan däremot ses som en investering som förväntas ge en framtida avkastning, antingen i form av ökade intäkter eller minskade kostnader. Och det är ju naturligtvis intressant att jämföra avkastningen på en investering i en fastighet med avkastningen på andra typer av investeringar, till exempel aktier, fonder eller banksparande. Vill du beräkna vad framtida intäkter har för värde i dag kan du göra en nuvärdesberäkning där du använder dig av en kalkylränta. Läs till exempel Wikipedias artikel om ”investeringskalkylering” om du vill veta mer.

Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank