Just 3-månadersräntan är den ränta som mest direkt påverkas av Riksbankens ränteförändringar. Om Riksbanken sänker sin reporänta så ökar chansen att 3-månadersräntan också sjunker. Det är dock många andra faktorer som påverkar boräntorna. Bland annat innebär oron på kapitalmarknaderna och striktare kapitaltäckningskrav en högre kostnad för bankerna, och bidrar till att bankernas utlåningsräntor inte säkert följer Riksbankens reporänta.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank