Hej, Det kommer inte att bli så stora skillnader mellan investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring för privatpersoner. En skillnad är att du äger de aktier du investerar i på ett ISK vilket innebär att du kan rösta på bolagsstämmor. En annan skillnad är att du kan sätta in förmånstagare i en K-försäkring och även skriva in att det ska vara enskild egendom. Väljer du ISK måste du skriva testamente om du vill att någon annan än dödsboet ska få tillgångarna ifall du avlider.

Beskattningen av sparformerna är också liknande med schablonskatt. Men skatten tas ut direkt från K-försäkringen medan den i ISK betalas i samband med deklarationen. Du kan inte äga ISK tillsammans med någon utan måste stå som ensam ägare till skillnad från K-försäkringen. ISK kommer troligen att vara ett billigare alternativ än Kapitalförsäkring men det kan skilja mellan bankerna.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar