Hej!

Låntagaren kan dra av ränteutgiften precis på samma sätt som om han lånade pengar i en bank. När han deklarerar uppger han namn, adress och personnummer på den han lånar pengar av, det vill säga dig. Han drar av ränteutgiften i inkomstslaget kapital. På underskott av kapital upp till 100 000 kronor får han en skattereduktion på 30 procent. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent. Det finns alltså ingen maxgräns. Låt säga att han lånar 300 000 kronor och betalar 5 procents ränta. Ränteutgiften blir då 15 000 kronor. Skattereduktionen är 30 procent av 15 000 kronor vilket innebär att skatten minskar med 4 500 kronor och hans nettokostnad för lånet blir 10 500 kronor.

Det är bra att ni upprättar ett skriftligt låneavtal, det ska man alltid göra tycker jag. Ta med uppgifter om lånebelopp, räntesats, dröjsmålsränta och när lånet ska betalas. Vill du bifoga en specificerad betalningsplan kan du ta hjälp av lånekalkylen på Konsumenternas Bankbyrå. Standardiserade låneavtal finns att köpa på bokhandeln eller via internet.

Var medveten om att du tar en risk när du lånar ut pengar. Därför är det viktigt att du har god insyn i låntagarens ekonomi. Be honom redogöra för sina inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Du kan också be honom ta en kreditupplysning på sig själv. Tänk på att det alltid finns en risk att något oförutsett händer som gör att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet som ni har kommit överens om. Därför bör du kolla att han har ett bra ekonomiskt skydd om han blir arbetslös eller sjuk. Fundera också på om du vill att låntagaren tecknar en livförsäkring med dig som förmånstagare. Om låntagaren äger en fastighet kan fastigheten pantförskrivas som säkerhet för lånet.

Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank