Hej Erika!

När man säljer sin privatbostad ska man deklarera försäljningen och betala skatt på den vinst som eventuellt uppstår. Från försäljningspriset får du göra avdrag för bland annat mäklararvode och de förbättringsutgifter du har haft. Skatten på den vinst som kvarstår är 22 procent. Så har du en vinst på 100 000 kronor får du betala 22 000 kronor i skatt. Har du däremot en förlust på 100 000 kronor får du en skattereduktion på 15 procent av förlusten. Det innebär att din skatt minskar med 15 000 kronor.

Det är inte alla förbättringsutgifter som är avdragsgilla och ibland är det svårt att avgöra om en tillbyggnad, ombyggnad eller förbättring är avdragsgill. En utgift för ett balkongbygge till en bostadsrättslägenhet är som regel inte avdragsgill enligt Skatteverket. Balkongen ligger utanför själva lägenheten och anses därför vara bostadsrättsföreningens angelägenhet. Så även om du betalar varenda krona ur egen ficka för din balkong får du troligen inte göra avdrag för utgiften.

Men reglerna är inte helt klara och entydiga. Så har du redan haft utgifter för ett balkongbygge föreslår jag att du tar upp dina utgifter när du deklarerar försäljningen. Under ”övriga upplysningar” redogör du sedan i detalj för vad utgifterna avser och hur mycket du har lagt ut på material respektive arbetskostnader. Då riskerar du inte att få skattetillägg för att du har gjort ett avdrag du inte har rätt till.

Läs mer i Skatteverkets broschyr ”Försäljning av bostadsrätt”. SKV 321.

Bodil Hallin
Familjeekonom
Ikano Bank