Det är aldrig försent att börja pensionsspara. Eftersom du inte betalar statlig skatt på dina inkomster i dagsläget innebär det att du troligtvis inte tjänar något på det rent skattemässigt, men du kanske behöver pengarna bättre som pensionär. I och med att du är 59 år bör du inte ta alltför hög risk i ditt sparande. Räknar vi med en avkastning på 3-4 % per år bör ett sparande med 500 kronor per månad kunna ge dig en pensionsutbetalning på cirka 700 kronor per månad mellan 65-70 års ålder.

Vänliga hälsningar

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP