Premieobligationer handlas till aktuell dagskurs på börsen. Vänd dig till bank eller fondkommissionär om du vill sälja. Är det kanske individuellt pensionssparande som du menar, och inte premieobligationer? Uttag från individuellt pensionssparande kan enligt skatterättsliga regler inte ske innan du har fyllt 55 år. Skatteverket kan dock ge dispens om du är på obestånd och kan få en varaktig lösning på dina ekonomiska problem med hjälp av försäkringspengarna, alternativt om det finns andra synnerliga skäl. Även utan dispens från Skatteverket kan du få tillgång till pengarna, givet att försäkringsbolaget medger det, om värdet på din behållning är högst 30 procent av ett prisbasbelopp, vilket motsvarar ca 13.000 kronor i år, eller om värdet på din behållning är högst ett prisbasbelopp, dvs. 44.000 kronor i år och försäkringen inte har ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande och dessutom får inga premier ha betalats in de senaste tio åren.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank