Hej, kontakta Fora som är det bolag som ombesörjer flytt inom SAF/LO.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension