SPP leva passar dig som vill ha en låg risk men ändå har en placeringshorisont på åtminstone två år. Fördelningen mellan aktier och räntor bestäms av SPPs egen modell för riskstyrning. Ränteplaceringarna sker i svenska räntebärande papper och utländska aktieplaceringar är valutasäkrade till svenska kronor för att minska påverkan av svängningar i valutakurser.

Den turbulenta börs vi haft under det senaste året har dessvärre lett till att många fonder har givit en betydligt sämre avkastning än väntat. Det är viktigt att komma ihåg att sparande i fonder bör vara lite långsiktigare än vanligt bankkontosparande så att det finns utrymme för börsens upp- och nedgångar.

Just SPP Leva är en blandfond Tack vare övervikten på räntor har den klarat sig bättre än många andra fonder på marknaden.

Besök gärna http://www.spp.se/site/spp.nsf/Pages/varafonder.html?OpenDocument&WT.ac=spps_fondslista_box2 för en fondöversikt och fullständig information om avkastningshistorik.

Katarina Wiberg
Pensionexpert
SPP