Hej, Det är en jättebra fråga som jag tror fler har tänkt på. Det finns säkert fler sätt att se på saken och det går aldrig att få riktig rättvisa om du inte utgår från att ge ett visst belopp när de är exempelvis 18 år och sedan räknar upp beloppet med inflationen för de yngre barnen. Men eftersom du valt att spara i fonder i barnens namn, vilket är ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande, kommer beloppen när de fyller exempelvis 18 år att bli olika stora, beroende på hur fonderna har utvecklats under hela spartiden, även om insatt belopp är lika stort över tid.

Det man kan göra för att storleken på beloppen ska bli lika, är att spara i en eller fler gemensamma fonder till barnen som du själv äger. Då kan du bestämma vilken andel av fondens värde de ska få vid en viss ålder. Viktigt är också att skriva testamente där det står hur du vill att fonden/fonderna ska delas upp i händelse av att du avlider innan de fått sina pengar. Det går inte att backa de pengar som du redan har sparat i barnens namn, men det kan vara ett alternativ för det kommande sparandet.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar