Hej, mitt svar grundas på att du har ett sparande i den traditionella försäkring som nyligen har stängts för nyteckning. Tyvärr är det jättesvårt att svara på frågan eftersom det måste tas hänsyn till ett antal faktorer.
Ett av Sveriges största försäkringsförmedlarföretag skriver i en pressrelease att de ser såväl för- som nackdelar för befintliga sparare. Det faktum att Länsförsäkringar har stängt för nyteckning anser de som en fördel på kort sikt eftersom nya försäkringar normalt drar kostnader och minskar överskott och solvens. På längre sikt anser försäkringsförmedlarföretaget att det finns risk för höga driftskostnader och att bolaget får minskad möjlighet till placeringsrisker. Dessa två nackdelar kan också påskyndas av om det införs fri flytträtt.

Vad som gäller för dig beror bl a på vilken garantiränta du har på ditt sparande, hur stort ditt överskott är samt när du ska börja lyfta din pension. För att klargöra detta bör du antingen kontakta Länsförsäkringar alternativt en försäkringsförmedlare.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension