Hej Nicky

Under spartiden finns det finns inget efterlevandeskydd inom premiepensions-systemet, vilket innebär att kapitalet vid dödsfall fördelas som arvsvinster till övriga premiepensionssparare. Däremot beräknas den allmänna efterlevandepensionen (omställningspension och barnpension) som om hela pensionsavgiften på 18,5% hade intjänats inom inkomstpensionssystemet (egentligen fördelas avgiften genom att 16% går till inkomstpensionen och 2,5% går till premiepensionen). I princip innebär det att allmän efterlevandepension grundas på den avlidnes totala intjänande, trots att det inte finns något specifikt skydd till efterlevande inom själva premiepensionssystemet.

Vissa företag som tillhandahåller förvaltningstjänster för premiepension erbjuder dock ett eget efterlevandeskydd kopplat till premiepensionssparandet.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension