Hej Svenne
Om du har tjänat in pension i såväl England som Sverige finns det inga hinder för att dessa betalas ut samtidigt.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension