1. För aktiebolag som inte är avstämningsbolag gäller att en aktieägare måste vara införd i aktieboken den dag som bolagsstämman beslutat att utdelning skall ske. För avstämningsbolag gäller att ägare som är införd i aktieboken senast avstämningsdagen har rätt till utdelning. Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag som har överlåtit till en värdepappersförvarare (I Sverige: Euroclear AB, tidigare VPC AB) att föra aktieboken. Det är de vanliga börsbolagen som är avstämningsbolag och i samband med att bolaget presenterar förslag om utdelning ska det ange vilken avstämningsdag som ska gälla.

2. Det vanliga är att utdelningen är i form av kontanter som betalas in på det konto som du har kopplat till dina aktier.

3. Vanligtvis har utdelningsbeloppet återinvesterats sedan skatten har dragits av, vilket innebär att du som andelsägare har köpt nya andelar för beloppet. I och med det nya sättet att beskatta fonder som infördes vid årsskiftet, med en årlig fondskatt som betalas av spararen istället för som tidigare av fondbolaget, så kommer sannolikt de flesta fonder inte längre att ha någon utdelning som beskattas före eventuell återinvestering. Istället kommer aktieutdelningar att läggas till fondkapitalet utan beskattning. Vill du ha en utdelning att använda för ett visst ändamål kan du hålla utkik efter vilka fonder som fortfarande ger den möjligheten.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank