Hej!
När det gäller avgifter kan konstateras att det inte finns något entydigt samband mellan storleken på fondavgifterna och den förväntade avkastningen. Avgiften är förstås viktig, men är inte i sig avgörande för att det är ett vinnande koncept. Det är lika viktigt att titta på hur fonderna har presterat över tid och vad de har för riskprofil.

Hälsningar

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP