Svenskarna har höga förhoppningar om livet efter arbetstiden. Vi vill leva ett aktivt liv och ägna mer tid åt våra fritidsintressen, men vår tilltro till om det verkligen ska bli som vi tänkt oss har sjunkit markant från 67 procent 2010 till 54 procent i år, visar en färsk undersökning som vi på SPP gjort.

Hela 83 procent menar att en god ekonomi är en förutsättning för att pensionsdrömmarna ska infrias, men vi har ingen tydlig plan för hur det ska uppnås. Så många som 82 procent har dessutom önskemål att gå i pension före 65 års ålder. De yngre verkar inte vara intresserade av att följa statsministerns uppmaning att jobba längre, däremot kan de tänka sig att jobba hårdare, medan de äldre i högre utsträckning svarar att de ska jobba längre, men också lita på turen.

Vi blir friskare och lever längre, vilket gör att vi kommer att behöva jobba längre eller spara mer, för att få pensionsdrömmarna att gå ihop. Endast 38 procent anger att pensionsspara är ett alternativ för att uppnå drömmarna.

Tidigare undersökningar vi gjort har visat att känslan av okunskap är ett stort hinder för att komma igång att pensionsspara, likaså känslan av att det är något som ligger väldigt långt fram i tiden.

Vänd på pyramiden
Att det är viktigt att spara inför framtiden är ingen nyhet. Ändå är det alltför få som sparar långsiktig. Och av dem som gör det, sparar många för lite. När vi tittar på den klassiska pensionspyramiden är det lätt att få uppfattningen att pensionen i princip är fixad genom att staten tar det större ansvaret och att vi i måste komplettera med lite extra fickpengar, men så är det inte. Vänd på pyramiden så får du en bättre och mer sanningsenlig fördelning. Statens del är en mindre del och vårt eget ansvar betydligt större.

Ekonomiskt har vårt pensionssystem länge visat sig vara statsfinansiellt hållbart, vilket är en förutsättning för trygga pensioner. Den allmänna pensionen måste dock i nuläget kompletteras med annat sparande. Enligt statistik från SCB kommer antalet pensionärer att öka med cirka 48 procent fram till 2050, antalet unga med 3 procent och antalet arbetsföra med 8 procent.

Försörjningsbördan kommer att öka rejält för den krympande andel av befolkningen som fortfarande arbetar och bekräftar återigen att vi har en ekvation där individen måste ta större ansvar och spara mer själv för att få livet efter ett yrkesverksamt liv att gå ihop.

Det är viktigt att komma igång och förstå att det faktiskt är jag själv som har ansvar för min framtid. Hålla tummarna räcker definitivt inte, som 23 procent enligt undersökningen väljer att göra. Det handlar för de flesta egentligen om att ”ta tag i det”, att komma igång, så att vi får det liv vi drömmer om när det väl är dags.

Nu tar vi tag i det - några tips!


  • Gå in på olika hemsidor för att få en första uppfattning. Kontakta sedan bolagen och be dem ta fram ett förslag som skulle vara lämpligt för dig och din specifika livssituation. Sparandet ska funka i vardagen och vara anpassat för just dina behov och möjligheter. Tänk på att du kan justera över tid om din livssituation skulle förändras.


  • Skaffa dig en helhetsbild och håll koll på pensionens olika delar. Skilj på den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det privata sparandet. Det är summan av sparandet som är intressant.


  • Registrera dig på minpension.se så får du alla pensionens delar samlade på samma ställe. Där kan du även göra en pensionsprognos.


  • Se alltid till att du har en tjänstepension och komplettera med ett privat sparande om du har möjlighet.


  • Se dina framtida pengar som nutida pengar och placera dem väl. Känner du dig osäker finns det enkla sparlösningar och hjälp att få, som anpassas efter hur vilken spartyp du är och hur lång tid du har kvar till din pension.


  • Investera med hänsyn till miljö och samhälle. Det är där pengarna finns i framtiden och du ska ju ha en bra värld att gå i pension i också.Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP