Hej
Om du sparar i en pensionsförsäkring kan du göra avdrag i din deklaration för sparandet upp till 12 000 kr/år. Pengarna kan tidigast tas ut från 55 års ålder och betalas ut månadsvis under minst fem år. Du betalar också inkomstskatt på utfallande belopp. Inom ramen för en pensionsförsäkring kan du välja traditionell försäkring eller fondförsäkring. I den traditionella försäkringen sparas pengarna normalt i en mix av aktier, räntor och fastighet. Den traditionella försäkringen har också en viss garanti. I en fondförsäkring väljer du själv en eller flera fonder för sparandet, här har du ingen garanti.

Räntan på ett sparkonto är oftast inte så hög och varierar beroende på bindningstid. Ett alternativ är kanske att spara direkt i fonder, och då bör du fundera på vilken risk du är beredd att ta samt kontrollera fondernas avgifter. Du betalar ingen inkomstskatt för dessa sparformer, däremot betalar du kapitalvinstskatt på 30%. På fondsparande tillkommer också en årlig skatt på 0,4% av fondvärdet.

Det finns också andra sparformer som investeringskonto och kapitalförsäkring. Jag tycker att du ska kontakta din bank, ditt försäkringsbolag eller en försäkringsförmedlare för råd vad som passar just dig.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension