Din mamma bör i första hand tänka på vilken risknivå hon är bekväm med och hur länge hon tänker spara pengarna. Dessutom bör hon ta hänsyn till hur hon sparar i övrigt så hon får lagom balans i hela sitt sparande. Aktiemarknaden ger större möjlighet till högre avkastning än ett räntesparande men samtidigt finns risk att värdet sjunker. Om hon vill spara i aktiefonder bör hon sprida beloppet över fler fonder med olika inriktning och risknivå. Även tänka på att gå in med mindre belopp vid fler tillfällen. Är hon mer försiktig kan hon spara på ett fasträntekonto, då låser hon fast kapitalet under en period med får då högre ränta än på ett vanligt sparkonto. Men hon bör inte binda under en alltför lång period eftersom räntorna kommer att stiga så småningom från denna låga nivå vi har idag. Det kan även vara idé att dela upp kapitalet och spara på olika sätt för att få lagom risknivå.

Jag tycker att ni ska prata med banken för att diskutera dessa frågor, ni kan också jämföra med vad andra banker erbjuder.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar